La CUP dóna suport a les 30 entitats que demanen un centre cívic a l'antic hospital

Una trentena d'entitats olotines han entregat a l'Ajuntament un manifest on es demana la creació d'una comissió mixta Ajuntament / Entitats per donar forma a l’idea de la creació d’un Centre Cívic / Hotel d'Entitats aprofitant el projecte de redefinició dels usos de l'edifici de l'antic Hospital Sant Jaume. Les entitats signants comparteixen la idea que un centre d’aquestes característiques hauria de ser una referència per tot el moviment associatiu de la ciutat.

Una trentena d'entitats olotines han entregat a l'Ajuntament un manifest on es demana la creació d'una comissió mixta Ajuntament / Entitats per donar forma a l’idea de la creació d’un Centre Cívic / Hotel d'Entitats aprofitant el projecte de redefinició dels usos de l'edifici de l'antic Hospital Sant Jaume.

Les entitats signants comparteixen la idea que un centre d’aquestes característiques hauria de ser una referència per tot el moviment associatiu de la ciutat, creant així un lloc pròxim públic i obert a tothom que serveixi com a espai de trobada ciutadana, amb activitats diverses, que fomentin la cohesió, la cooperació, la solidaritat, que creï xarxa social i combati la bretxa digital.

Una altra de les reivindicacions és el poder disposar despatxos per a cadascuna de les entitats i diverses sales polivalents a on es puguin desenvolupar i organitzar  tota mena d'activitats: reunions, assemblees, assajos de música i dansa, trobades, projeccions, actuacions, conferencies, tallers diversos, etc.

La CUP ha donat suport públic a les diverses entitats que hi donen suport i ha demanat a l'Ajuntament que s'assegui a parlar-hi per concretar quins espais de l'antic edifici de l'Hospital Sant Jaume s'haurien de destinar a aquesta finalitat. La formació assembleària ja va demanar a l'equip de govern que iniciés un procés real de participació ciutadana per decidir què fer amb aquest gran espai que disposarà a partir d'ara la ciutat.