La CUP demana que l'Ajuntament d'Olot faci una contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals

La CUP ha demanat al govern municipal que es doti d’un nou marc de contractació pública responsable, amb l'objectiu de promoure l’ocupació, l’atenció a les situacions de vulnerabilitat i la prevenció del risc d’exclusió social.

La CUP ha demanat al govern municipal que es doti d’un nou marc de contractació pública responsable, amb l'objectiu de promoure l’ocupació, l’atenció a les situacions de vulnerabilitat i la prevenció del risc d’exclusió social.

El grup municipal de la CUP ha proposat d’anar més enllà del simple compliment de les obligacions que estan fixades per les lleis. Segons la regidora Anna Descals, "les administracions han d’apostar per una política favorable a la inclusió i al progrés social, a la preservació dels aspectes mediambientals, amb una incidència directa en la promoció de l’ocupació i també en l’atenció a les situacions de risc social".

Alguns exemples de possibles destinataris d’aquestes clàusules socials podrien ser: persones aturades de llarga durada, de més de 45 anys, les víctimes de la violència de gènere, persones amb disminució física, psíquica, sensorial i altres persones en situació d’exclusió social.

Alguns exemples de possibles destinataris d’aquestes clàusules socials podrien ser: persones aturades de llarga durada, de més de 45 anys, les víctimes de la violència de gènere, persones amb disminució física, psíquica, sensorial i altres persones en situació d’exclusió social.