En relació a la concessió de la medalla de la ciutat a RCR Arquitectes

Aquest proper dissabte 25 de novembre, l’equip de govern de l’Ajuntament d’Olot ha decidit atorgar la medalla de la ciutat a l’equip d’arquitectes olotins RCR.

Davant d’aquest fet la CUP d’Olot vol fer les següents consideracions:

- Com ja hem expressat en diverses ocasions -fins i tot en el Ple Municipal-, ens mostrem totalment contraris a que s’atorgui una distinció d’aquest tipus a l’equip de RCR Arquitectes.

- Les medalles de ciutat no han de ser una forma de propaganda de l’equip de govern de torn. Les persones a qui s’atorguen han de generar un consens molt ampli a la societat olotina i, nosaltres creiem, que en aquest cas això no és així.

- No negarem les qualitats arquitectòniques i innovadores de les obres de RCR Arquitectes, però tampoc podem obviar que algunes de les seves obres a la ciutat han resultat en ocasions poc funcionals. La pista d’atletisme del Tossols, el Firalet amb tots els problemes que va generar o el Centre Cívic de Riudaura que, malgrat no ser d’Olot ens és molt proper, un veritable nyap que a dia d’avui continua tancat i sense previsions de poder-se obrir.

Per tots aquests motius que hem exposat, la CUP Olot ha decidit no participar de l’acte d’atorgament de la medalla de la ciutat d’Olot a l’equip d’arquitectes RCR perquè no existeix un consens ciutadà en aquest sentit.

La CUP Olot ha decidit no participar de l’acte d’atorgament de la medalla de la ciutat d’Olot a l’equip d’arquitectes RCR.