MOCIÓ PER A LA DETECCIÓ I ACTUACIÓ PREVENTIVA EN INFRAHABITATGES A OLOT