[Ple Municipal] Resum del Ple Municipal del 27/07/2017

Dijous passat es va celebrar el Ple Ordinari de l'Ajuntament d'Olot corresponent al mes de juliol, amb una durada de tres hores i quart us compartim el més destacat dels temes que s'hi van tractar.

ADHESIÓ.- Proposant l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la Red Española de Ciudades por el Clima.

No deixa de ser un contrasentit que davant la conjuntura política actual ens vulguem adherir en una xarxa de municipis espanyola i no a qualsevol altra de les que hi ha, per tant, ens abstenim.

PERSONAL.- Proposant ratificar el decret d’alcaldia aprovant l’increment de retribucions per a l’any 2017 dels empleats de l’Ajuntament d’Olot i organismes autònoms.

S'apuja el sou de la plantilla municipal en un 1%. Cal recordar que en aquests anys de "crisi" la pèrdua de poder adquisitiu de la plantilla de treballadors/es municipals ha estat notable, per tant pensem que aquest increment es queda curt. Aprofitem per demanar a l'Ajuntament que es vagi acabant amb les externalitzacions i que totes aquestes persones passin a formar part de la plantilla municipal. Malgrat tot, aprovem.

FESTES LOCALS.- Proposant aprovar les festes locals per a l’any 2018.

Les festes locals per l'any 2018 seran el dia 8 i el 10 de setembre.

CONTRACTACIÓ.- Proposant adjudicar l’arrendament per a la gestió i explotació de l’establiment de serveis de bar-restaurant al fort del volcà Montsacopa.

Abans d’entrar en el detall, saben que la CUP sempre ha estat en contra d’aquesta edificació, xiringuito, restaurant exòtic, frankfurt...com li vulguin dir...i pel que veiem, no només la CUP hi està en contra. Cap negoci d’hostaleria, restauració, empresa relacionada amb hostaleria de la comarca ha optat a particpar a aquest concurs. I la pregunta és perquè ningú s’hi ha presentat? Perquè segurament no és rentable a nivell empresarial, per tant, estem davant d’un fracàs polític. I si, diem fracàs polític perquè es veu clarament com aquesta construcció no ha tingut suport ni recolzament dels professionals del sector. No ha tingut ni el suport local, comarcal, ni fins i tot provincial. Aquest projecte no és necessari ni pel turisme, ni per l’hostaleria, ni pel volcà, ni per ningú. És un capritx d’un regidor. I els capritxos solen ser cars, com és el cas.

Estem davant d’un exemple més de malbaratament de diner públic.

Finalment, sembla ser que la única empresa que va participar al concurs ha guanyat la licitació. Anglada & Partners. Si busquem aquest nom, anem a parar a la pàgina d’un buffet d’advocats amb seu a Girona. Ja comencem malament pel que fa a incentivar el teixit empresarial local o l’esperit emprenador...si, potser ens diran que un dels membres d’aquest buffet és de la garrotxa i que li encanta la cuina…

Segons l’informe emès per la comissió d’experts, ens trobem que en la primera valoració aquesta no arriba al mínim necessari, és a dir, suspèn...52 punts de 110.

Algunes preguntes… com comprovaran  que es compleixen els acords? Hi ha algun clàusula que permeti parar la licitació en qualsevol moment? Pensem que es totalment necessari davant la clara manca de professionalitat en el sector, d’aquesta empresa.

Total, que el que veiem es que, deixant de banda el que pensem de l’empresa, nosaltres pensem que s’ha parlat o gairebé obligat a aquesta empresa perquè gestioni aquest equipament que ningú, ni de membres de turisme garrotxa o de l’associació d’hostalatge...volen gestionar.

Per tant, deixin de fer teatre i admetin que aquest projecte va ser i és un error.

Hi votem en contra.

CONTRACTACIÓ.- Proposant adjudicar les obres del projecte de remodelació del Firal- Passeig de l’Escultor Miquel Blay.

Com sempre hem dit... per la CUP el firal mereixia un remodelació, amb garanties, però humil i sense afegir grans projectes que, malauradament, aquesta ciutat ens té acostumades....També, el que hauríem haver de decidir els olotins i olotines és reforma si o reforma no, no escollir un projecte determinat sustentat per un color polític. Nosaltres no volíem  fer una obra nova, volíem una reforma. Per tant, per ser coherents amb les votacions anterior, hi votem en contra.

CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar la modificació de la concessió d’ús de l’equipament municipal amb un restaurant ubicat al parc urbà de Sant Roc.

Com és sabut la CUP apostem per retornar aquests equipament a l’Ajuntament, per tant, nosaltres apostem per estudiar-ne la municipalització. Com que encara queden anys, demanen que amb temps, s’estudii aquesta possibilitat i que paral·lelament, es treballi amb el barri de Sant Roc per a possibles usos d’aquest equipament. Aprovem la proposta.

PATRIMONI.- Proposant aprovar conveni regulador del dret de pas per la connexió dels aparcaments soterrats sector Firal-Firalet.

Només apuntar que estaria bé que les obres que farà l’empresa Construccions Garrotxa, d’un bloc de pisos amb pàrquing i locals comercial, puguin coincidir amb les obres del firal. Aprovem la proposta.

ILLA DEL TEATRE.- Proposant aprovar conveni en relació a la cessió de parcel·la amb destí a via pública.

Davant el fet que sempre hem votat en contra del projecte del firal, per coherència, votem en contra.

Proposant aprovar el conveni amb l’Associació Sèlvans per a la implementació de boscos amb funcionalitat terapèutica.

Aprovem la proposta.

MOCIÓ.-Moció de suport al Correllengua 2017.

Tot el nostre suport al Correllengua. Aprovem la moció.

MOCIÓ.- Moció per a la modificació del nou sistema de repartiment entre els Ajuntaments catalans dels fons provinents de la taxa turística.

En tràmit d’urgència ... el què hem estat defensant des del Grup de Treball de Turisme (i que s’ha plasmat en la interpel·lació i posterior moció presentada al Parlament i en diferents propostes a ajuntaments, entre altres el de Barcelona) és que el 100% de la taxa turística es destini als municipis (ajuntaments) i que aquesta recaptació serveixi per pal·liar els efectes (impactes) negatius del turisme què van des de la degradació del medi, fins l’encariment de la vida (habitatge, comerç, ...), passant pel treball precari que genera (tant per la temporalitat, com per les condicions salarials, com per les condicions horàries, ...). És un retorn (parcial) dels beneficis obtinguts per les empreses turístiques en base a l’explotació del patrimoni comú.

Tanmateix, la inversió (concentració) dels recursos en turisme, és una solució conjuntural que comporta l’abandonament d’altres sectors productius vinculats a l’economia local amb conseqüències catastròfiques a mig i llarg termini. En aquest marc, defensem que ni un sol euro de la taxa turística es destini a la promoció. Entenem que no es pot promocionar amb diner públic els interessos privats que són els que finalment es lucren amb l’explotació turística.

Amb més temps, entraríem en detall en els diferents arguments que es plantegen com el de l’equilibri territorial que és una mentida de proporcions immenses, ja que l’activitat turística per definició produeix desequilibri territorial, doncs els territoris receptors de turisme obtenen unes condicions d’inversió als que la resta no poden optar, etc.

Per tant, hi votem en contra.

MOCIÓ.- Moció del grup municipal ERC per fer un inventari exhaustiu de la situació de l’habitatge i dels locals al barri vell.

Agraïm la moció d’ERC. També hem llegit que Olot en Comú es posarà les piles amb els habitatges buits. Gràcies companys i benvinguts a una lluita que la CUP porta fent abans d’entrar a l’Ajuntament . Durant els 2 anys d’Ajuntament, amb més possibilitats ho hem demanat per activa i per passiva:

Mocions i preguntes:

- Moció per a la incorporació dels 270 pisos acreditats buits per la Generalitat de Catalunya a mans de bancs per a lloguer social i emergència habitacionall ( 12 de maig de 2016). Demanàvem celeritat per a incorporar aquests pisos, per tant calia doncs identificar-los, posar-se en contacte amb els bancs i demanar-los la seva cessió. Ja requeria doncs d’un diagnòsi.

- El ple del mes de novembre la PAH demanava dades sobre infrahabitatge, i es va respondre negativament aleshores el regidor d’habitatge però en declaracions posteriors va donar dades d’infrahabitatge  (per tant d’algun estudi diagnosi ho devia treure),  si és que eren dades reals.

- Moció per a la detecció i actuació preventiva en infrahabitatges a Olot (ple del mes de maig del 2017 ) demanàvem una partida per detectar la inhabitabilitat d’alguns habitatges  i per tant la conseqüent anàlisis , per poder emprendre mesures legals.

- Moció per evitar l’especulació amb el preu del lloguer d’habitatges a Olot ( ple del mes de juny)  demanàvem fer una radiografia de la situació actual, que suposava també un estudi de camp pels barris d’Olot així com analitzar l’estat dels habitatges.

Ho hem demanat via preguntes al ple :

- Vam demanar l’estat de les façanes del barri vell, quants propietaris dels  pisos tenien les façanes en mal estat i que se’ls va requerir que les arreglessin van respondre ?  ( Ple del mes de   DATA )

- Quants locals comercials estant tancats al centre de la ciutat (ple de febrer del 2016)

- Situació de l’habitatge, pisos buits, multes, preus lloguer (pregunta al ple del setembre del 2016, després d’unes declaracions de l’alcalde a Radio Olot sobre la dificultat de trobar pisos de lloguer)

- Ho hem demanat per correu electrònic a la tècnica d’Habitatge que mai ens ha contestat.

- Hem fet preguntes sobre els afectats del mal estat dels pisos al  regidor d’habitatge ens va respondre , carta del 3 d’abril de 2017 resposta el 2 de maig del 2017. No demanàvem l’estudi però per respondre’ns a les preguntes ell havia de tenir-ne algunes dades.

- Hem anat a dues reunions de la Taula d’habitatge i també hem preguntat.

- Ho hem demanat personalment i per escrit al Sr. Gelis, el 10 de maig del 2017.  El Sr. Gelis recordarà que em va fer suar la cansalada per obtenir quatre dades sobre el barri vell. El Sr. Gelis recordarà que em va fotocopiar ell mateix alguns documents. També recordarà que sortint d’una CI li vaig demanar si podia comptar amb aquesta informació i em va endegar un NO rotund que tothom ho va sentir.

Vam demanar una reunió amb els regiodors Estanis Vayreda, Jordi Alcalde i Sr.Gelis per parlar del barri vell, amb l’arquitecta  Itziar González i l’advocat  Pablo Feu. Ens van negar la possibilitat de reunir-nos tots.

Conclusions:

- Costa accedir a la informació

- Potser no la tenen?  en cas que no la tinguin, com poden prendre accions i mesures, com el PIAM sense dades?

- En cas que ho tinguin perquè no donen aquestes dades?  Potser no estan acostumats al govern obert i transparent, la llei ho diu i la pràctica ho ha de demostrar.

PIAM Barri Vell

Sense dades no podem fer diagnosis. Sense diagnosis no podem fer polítiques .

Vam demanar una taula política al PIAM,  OeC , ERC i la CUP vam demanar que volíem ser-hi. Primer se’ns convocava a tall informatiu. Vam dir-los que si realment creien que el PIAM no era un tema partidista,  que havíem de ser-hi tots i no pas només informant-nos de diagnosis sinó essent-hi en la presa de decisions.

Pregunto al regidor del PIAM responsable:  la reunió em va dir que la tenen prevista pel setembre, serà només informar-nos de la diagnòsi que ha fet Paisaje Transversal?  Tenen pensat de debò que la resta de grups polítics volem ser-hi i que amb reunions informatives no en fem prou?

Si és un tema partidista, facin  vostès el seu procés participatiu del PIAM i nosaltres farem el nostre, però si és un tema que els supera (que ja saben que si) més enllà dels dos anys que d’entrada els queden de mandat,  llavors no seria lògic APROVAR aquesta moció i treballar CONJUNTAMENT?

Per tot plegat, aprovem la moció.

MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP de suport al poble rifeny

Atès que els principis de llibertat d’expressió i de reunió són un element fonamental en la protecció dels drets humans.
Atès que, des del 28 d’octubre de l’any passat, després que el venedor de peix MohcinFikri morís a Al Hoceima, aixafat dins un camió d’escombraries en el transcurs d’una intervenció policial, van començar una sèrie de mobilitzacions d’indignació a tot el Rif.
Atès que aquestes manifestacions són de caràcter pacífic i han anat creixent, consolidant-se i assumint com a pròpies un conjunt de reivindicacions.
Atès que aquestes reivindicacions estan centrades en la petició de valors democràtics, de drets humans i de reconeixement dels trets culturals i lingüístics, així com la reclamació de drets socials del poble rifeny (hospitals, universitats i treball).
Atès que el govern marroquí ha reaccionat augmentant les dotacions militars i policials, ja històricament molt concentrades al Rif.
Atès que els drets de reunió i lliure circulació, així com la llibertat d’expressió, tot i que la mateixa constitució marroquí protegeix aquests drets, han estat els objectius prioritaris a contenir i a reprimir violentament per part d’aquestes dotacions policials i
militars.
Atès que la resposta del govern marroquí ha estat desproporcionada, practicant detencions i segrestos entre les activistes del moviment popular rifeny, que fins aquest moment, i segons dades d’aquest moviment, hi ha aproximadament més de 300
persones en les presons amb càrrecs que comporten dures penes, fins i tot a presó perpètua.
Atès que els diversos comitès de suport al Moviment Popular Rifeny a Catalunya i també entitats catalanes, com l’associació cultural pels drets del poble amazigh a Catalunya, el casal rifeny d’Olot, demanen atenció sobre aquest assumpte a les
institucions.
A petició dels diversos comitès de suport al Rif i de la pròpia comunitat rifenya d’Olot, ADPAC... el Grup Municipal de la CUP proposem els següents ACORDS:
Primer. Expressar el rebuig de l'Ajuntament d’Olot de forma incondicional davant qualsevol tipus de violència que s’exerceixi contra la llibertat d’expressió de la població del Rif.
Segon. L’Ajuntament d’Olot reclama la llibertat de totes les activistes del moviment popular rifeny com a mesura per garantir l’exercici d’un diàleg normalitzat.
Tercer. L’Ajuntament d’Olot recomana al Govern del Marroc atendre les demandes socials de la població del Rif com a mesura per reconduir la situació i recuperar la confiança entre el poble rifeny i el govern del Marroc.
Quart. L’Ajuntament d’Olot reclama la desmilitarització del Rif com a mesura per garantir l’exercici d’un diàleg de confiança entre les parts en conflicte.
Cinquè. L’Ajuntament d’Olot reclama al Regne del Marroc el reconeixement del Moviment Popular Rifeny com a interlocutor i agent polític.
Sisè. L’Ajuntament d’Olot difondrà públicament aquesta moció i es compromet a elevar-la al Consell Comarcal de la Garrotxa, a la diputació de Girona, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes i al consulat del Marroc a Catalunya.

La moció és aprovada per unanimitat.

MOCIÓ.- Moció del grup municipal OeC per recuperar, millorar i posar en valor les fonts públiques d’Olot.

També ens ha arribat diferents demandes  dient que hi ha moltes fonts  a la ciutat que estan tancades o en males condicions. Les fonts són pensades per les persones que vivim en una ciutat i tenen la funció de subministrar aigua i  així tothom qui vulgui en pot fer ús. Així doncs , a part del valor patrimonial , artístic i cultural , donen el valor de donar vida a una ciutat , com a part important de l’espai públic. recordem que la concessionària Sorea està obligada al manteniment d'aquestes fonts, podent-se establir sancions si no ho fan. Aprovem la moció.

PREGUNTES I PRECS:

Vaga ambulàncies:  Segons ha transcendit a la premsa, per finals de juliols es preveu que s'inici una vaga parcial indefinida en el servei de les ambulàncies  a les comarques gironines. Les raons venen de lluny i tenen a veure amb la falta de compliment del contracte sorgit de l'últim i tant polèmic concurs públic. Bàsicament denúncies que les noves contractacions són molt precaries, el servei està sobrecarregat i  que els vehicles estan en mal estat, i tot plegat provoca retards en el servei. Tot i que l'Ajuntament d'Olot no té competències en transport sanitari, demanem que des de  l'Ajuntament d'Olot es demani a la Generalitat i  per tant a  l'empresa que accedeixi a les demandes justes  i legitimes dels treballadors.

Camió Gas Natural: Com es pot justificar que una companyia privada com GAS NATURAL hagi tingut un camió aparcat tres dies seguits de forma gratuïta el vell mig d’un carrer d’Olot, obligant a tallar el trànsit, per fer propaganda de forma gratuïta de les seves qüestionades bondats? Això marca un precedent, i és que qualsevol empresa, a partir d’ara pot ocupar qualsevol via pública per vendre els seus productes, no?

Referèndum 1 Octubre: Volem preguntar, en el moment del referèndum del dia 1 octubre, què farà l’equip de govern (Ciu+PSc) en discòrdia amb aquest punt. Podrà l’alcalde actuar unilateralment i posar a disposició els col·legis electorals, les urnes i els responsables perquè el referèndum es pugui fer?

Bonificació IAE empreses: Ha sortit a les notícies aquest juliol que l’Ajuntament d’Olot, premia a les empreses que milloren les condicions dels seus treballadors amb la reducció de l’impost de  l’IAE .  Preguntem si cal premiar el que hauria de ser normal:  ampliar contractes a més de 6 mesos, compactar la jornada per a millorar la conciliació laboral i familiar i augmentar els salaris a més de 1000 euros. Hem de premiar a la normalitat? O potser el millor haguès estat que el seu partit (CiU) no haguès donat suport al PP en la reforma laboral del 2012?

Estiu Riu: Des de la cup voldríem felicitar a totes les persones que treballen  i que ho fan possible any rere any, ime, casg, monitors….) a l’Estiu Riu, i fer-ho extensiu a tota la comarca. Molt bona feina.