[Ple Municipal] Moció de suport a les encausades per la lluita contra la MAT

Moció que presenta el Grup Municipal de la CUP-Olot en suport a les persones encausades per oposar-se a la Línia de Molt Alta Tensió (MAT) al seu pas per les Comarques Gironines.

Atès que les línies d’Alta i Molt Alta Tensió són infrastructures amb negatives conseqüències socioambientals que fragmenten el territori i tenen impactes negatius sobre la fauna, la salut de les persones, el paisatge i l’economia local.

Atès que les línies MAT, són la mostra d’un model energètic caduc i insostenible, basat en la generació elèctrica centralitzada i allunyada del lloc de consum que contribueix a l’escalfament global del planeta.  

Atès que la línia de Molt Alta Tensió de Sentmenat – Bescanó no ha estat dissenyada per  satisfer les necessitats imprescindibles i l’interès general de la ciutadania  i que s’emmarca dins del projecte d’interconexió elèctrica entre Sentmenat – Bescanó – Baixàs – Vic – Baixàs que obeeix a plantejaments del lobby energètic. 

Atès que des del territori hi ha hagut una gran oposició a la construcció de la MAT i a d’altres infraestructures com el gasoducte MIDCAT que fragmenten  i malmeten el territori i el paisatge (l’Ajuntament i la Diputació de Girona al gener de 2018)

Atès que són nombrosos els ajuntaments que han aprovat mocions de rebuig a aquestes grans infraestructures i que aposten fermament per un nou model energètic basat en energies renovables, descentralitzat, i que respecti el territori i el paisatge. 

Atès que l’empresa REE, impulsora del projecte, no ha tingut prou sensibilitat ambiental a l’hora de dissenyar mesures pal·liatives de l’impacte paisatgístic i que tampoc ha respectat sempre les distàncies de seguretat establertes per la llei.

Atès que al Gener de 2014 un grup d’ activistes ecologistes va manifestar-se al municipi de Viladasens  en contra de la construcció de la MAT mentre tenien lloc les obres de la infraestructura i que com a conseqüència d’això s’han vist immerses en un procés judicial que podria comportar penes privatives de llibertat en diversos casos.

El Ple de l’Ajuntament d’Olot acorda:

Primer: Manifestar el suport a les persones encausades per defensar el territori i el paisatge el gener de 2014 i que seran jutjades aquest mes de febrer i març´

Segon: Demanar a la Generalitat que retiri les acusacions contra els militants ecologistes gironins.

Tercer:  Impulsar definitivament al municipi la Nova Cultura de l’Energia que mitjançant un canvi de mentalitat i de comportaments ens permeti assolir un model energètic sostenible caracteritzat per l’estalvi i l’eficiència, per les energies renovables, i per la generació distribuïda com alternativa a les grans infrastructures de generació i transport. Aquesta proposta s’hauria de concretar amb un pla de treball consensuat entre entitats i grups municipals.