Crònica del Ple Municipal d'Olot 25-05-2017

Dijous passat es va celebrar el Ple Ordinari de l'Ajuntament d'Olot corresponent al mes de maig, amb una durada de tres hores i quart us compartim el més destacat dels temes que s'hi van tractar.

PROPOSANT DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES EN RELACIÓ A LES ACTUACIONS DUTES A TERME A OLOT.

 

Des de la CUP Olot vam agrair la presència del representant del Síndic de Greuges a Olot ja que pensem que la figura del defensor del poble és imprescindible i necessària.

Vam insistir en que es publiciti més la visita anual que fa el Síndic per escoltar les queixes de les ciutadanes d’Olot. La participació és molt baixa en aquest aspecte. El mateix representant del Síndic va apuntar que això també es deu a que bona part de la ciutadania ja formula les seves queixes a través de la pàgina web i, per tant, no li cal fer-ho presencialment.

En relació a les preguntes i queixes que comenta la ciutadania, que no són moltes, la gran majoria estan relacionades amb la temàtica social: salut, habitatge, educació..., aquestes són les coses que més preocupen els i les olotines.

Enllaç per fer arribar les vostres queixes al Síndic de Greuges: http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=65

Informe del Síndic de Greuges, Olot, 2016. http://olot.cup.cat/document/informe-sindic-de-greuges-olot-2016

 

PROPOSANT DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 18 DE MAIG, DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A PROMOURE PROGRAMES ESPECÍFICS DE FOMENT DEL LLOGUER PER A ESTUDIANTS.

 

El govern de la ciutat destinarà una partida de 10.000 € per tal d’incentivar que els estudiants lloguin pisos, a diferència de l’any anterior, s’elimina la limitació de fer-ho només al barri vell.

Ens sembla que 10.000 euros de subvenció per aquest tipus d’ajuda tenint en compte la problemàtica del barri vell, és una inversió molt baixa, i valdria la pena dotar de més pressupost aquestes polítiques, esperem poder-hi treballar en els pressupostos de l’any vinent. Estem parlant que si s’hi apunten 5 propietaris, la subvenció ja s’esgota, perquè segons les bases, es donen 1200€ als estudiants i un màxim de 800€ per posar-los a punt pels propietaris.

Tot i que ho veiem positivament, encara ho veuríem millor si no s’acotés al perfil d’estudiants, ja que hi ha moltes joves treballadores o no, que tenen problemes per poder emancipar-se, pensem que també haurien de poder accedir a aquestes subvencions.

Malgrat això, també volem dir que, des del nostre punt de vista cal encarar d’una vegada per totes la qüestió de l’habitatge i la qüestió del Barri Vell. Així doncs si la mesura d’ajut al propietari fos extrapolable, molts més edificis buits del Barri Vell podrien ocupar-se amb petites ajudes als propietaris per a la seva millora en l’habitabilitat.

Els recordem que en un dels punts de la Moció presentada per la PAH el 28 de juliol, que no es va poder aprovar pels vots de CIU i del PSC, en el que es demanava al punt 6: invertir en els immobles en mal estat de conservació, en aplicació de l’article 32 i 40 de la llei 18/2007 per tal de mobilitzar-los cap a habitatge social.

Creiem que, malgrat la bona intenció, amb això no anem enlloc, potser és un inici, però entenem que les polítiques han de ser més agosarades sobretot per resoldre problemàtiques reals i evidents i perquè tinguem un barri vell (amb v) i bell.

D’altra banda , també pensem que s’ha fet molt poca difusió. Si no hi ha difusió , és normal que “no hi hagi molta demanda”.

 

PREUS PÚBLICS. PROPOSANT APROVAR PREUS PÚBLICS.

 

Preus públics Imco

Abonament teatre /dansa / circ. 200 € (setembre a juny) preu normal 325 €

Abonament LAP. 75 € (setembre a juny) preu normal 110 €

Abonament teatre /dansa / circ+ LAP. 275 € (setembre a juny) preu normal 435 €

 

Preus públics Imello (piscina municipal cursets)

Nadons : 2 dies a la setmana 34 € /mes

Infantil I II III IV : 2 dies a la setmana 34 € /mes - 50 € / mes (3 dies setmana)

Adults : 18 € / mes (2 dies setmana ) - 24 € al mes (3 dies setmana)

10% descompte abonats Imello

 

Els preus dels abonaments ens semblen correctes, però pensem que ens hauríem de plantejar d’una vegada per totes la tarificació social, per tant, ens vam abstenir.

 

FIRAL

- Proposant aprovar definitivament l'acord d'imposició/ordenació de les contribucions especials de millora de la remodelació del Firal.

- Proposant aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques per a la licitació de les obres de remodelació del Firal.

- Proposant aprovar definitivament el projecte executiu de remodelació del Firal.

 

La CUP mai ha defensat fer un firal nou.

Malgrat que aquest punt s’anuncia com a remodelació, no ens ho sembla, perquè el projecte guanyador i la resta, van molt més enllà de les reformes... Nosaltres sempre hem parlat de remodelació i assumit des dels propis arquitectes municipals. Pensem que continuem immersos en una greu crisis econòmica que continua escanyant a les classes populars i les impedeix emancipar-se, viure amb dignitat, tenir un treball i un sostre per a viure.

Com saben també, la CUP va votar en contra de demanar un crèdit de 4’5 milions d’euros que l’equip de govern està utilitzant per fer front, segons els seu criteri, a projectes “de ciutat” com el nou firal. Aquests projectes són els seus, i no els nostres.

Malgrat això, en alguna cosa coincidim, i que no serveixi de precedent, van endegar un procés participatiu, que, des del nostre entendre, ha estat un procés vàlid pel poc marge de temps que hi ha hagut.

Des del primer dia que vam entrar a l’Ajuntament, i ja ho dèiem també des de fora, la CUP estava d’acord en la millora del Passeig d’en Blay, sempre que s’entengués com una reforma i no com a un nou projecte arquitectònic, per tant, la nostra prioritat era realitzar  una consulta ciutadana per decidir aquest aspecte: reforma o nou firal.

La consulta es va realitzar per a decidir quin projecte és més adequat, després de la incorporació de les concrecions acordades en un procés participatiu on, malgrat tècnicament ens ha semblat correcte, entenem que va començar malament (tema RCR) i s'ha realitzat amb molt poc temps i a corre cuita. Això ha impedit que aquest procés es pogués dur a terme tal com es va plantejar en un bon principi: més temps, dur el procés als barris, treballar per col·lectius o per grups d'edat...

Tot plegat ens emplaça a  apuntar  que rere la imatge donada, ens trobem davant d'una estratègia política que legitima una opció concreta, és a dir, fer un firal nou. Recordem que els dos partits de govern ja contemplaven fer un firal nou en el seu programa electoral, per tant, la consulta només ha servit per refermar la seva postura, i no pel que realment són concebudes, per a decidir-ho tot.

En cap moment del procés ni en cap moment de la consulta s’ha parlat del cost total del nou firal, ara sabem que val 4,186 milions. Entenem que cal donar tota la informació a la ciutat perquè han de ser els ciutadans i ciutadanes les que decideixen amb què ens gastem els diners de totes i tots.

Hi vam votar en contra per ser coherents amb el que sempre hem dit , no volem una gran obra nova, només volíem una reforma.

 

PROPOSANT APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER UN EQUIPAMENT SOCIOSANITARI AL BARRI DE SANT MIQUEL.

 

Hi vam votar a favor ja que pensem que serà una gran millora pel barri de Sant Miquel.

 

MOCIÓ DELS GRUPS PDECAT – DC, PSC, OEC EN SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA

 

És evident que vivim en una societat digital i aquesta cada cop es digitalitza més. No és una qüestió que ens entusiasmi, nosaltres som més del contacte humà, de les tribus i de les relacions de tu a tu.

També veiem com gran part del pacte nacional per una societat digital té una vessant fortament empresarial, posant l’accent doncs en la competitivitat per sé, i això, tampoc ens entusiasma.

El que si que estem totalment d’acord és en tot allò que afecta a l’administració pública, a facilitar que les persones puguin accedir a la informació pública, a que els ajuntaments siguin més accessibles, això implica treballar i enfortir la transparència, l’obertura de portes, finestres…

També estem d’acord en les qüestions de protecció de dades, pensem que és prioritari que els ens públics garanteixin al 100% la confidencialitat i seguretat de la informació personal de les persones del municipi.

Com que cal estar al dia, malgrat hi veiem algunes coses que no hi estem totalment d’acord, vam votar a favor de la moció.

 

MOCIÓ DEL GRUP OLOT EN COMÚ EN MOTIU DEL 17 DE MAIG, DIA INTERNACIONAL CONTRA L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA.

 

En relació a la Moció d’OeC, com és evident estem molt d’acord amb l’argumentari presentat. Recordem que la regidoria de drets civils i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa estan fent feina en aquest sentit, la Garrotxa, juntament amb Osona, són les primeres comarques en crear el Servei d'Atenció Integral a les persones LGTBI i creiem que aquesta ha de ser la línia a seguir. En tot cas, cal fer molts més actes com el dissabte passat on es visibilitzi que la realitat és diversa i que la diversitat és quelcom real, que es pot tocar, que totes tenim una orientació sexual o una identitat de gènere.

Aquesta moció no deixa de ser un petit recordatori als de dalt que des dels municipis volem que es posin els mecanismes necessaris per tal que aquestes discriminacions deixin d’existir, però, més enllà d’instar a un estat estranger i al govern del país, cal treballar al carrer, dia a dia, recordem que som ciutat educadora, i malgrat tot, sempre hi haurà algú que no ho entendrà, però creiem que cal explicar i incorporar la diversitat sexual i de gènere en tots els àmbits.

Hi vam votar a favor.

 

MOCIÓ DEL GRUP OLOT EN COMÚ SOBRE L’APARCAMENT EN LES ZONES BLAVES I LA SEVA MILLORA PELS USUARIS.

 

Primerament dir que la CUP el que primer estudiaria seria la possibilitat de municipalitzar el servei de la zona blava , tot i que, ja sabem que la concessió és fins el 2028+5.

Pel que fa la moció, en el segon acord es demana en les zones blaves, com ja diu el PMUS, places d’estacionament breus obertes a tothom en el centre de la ciutat.

I que els altres punts, concretament la zona verda per a residents s’amplii i es faci factible.

Entenem que l’ampliació d’aquests aparcaments de zona verda pels residents del centre urbà no es faci factible immediatament i que es faci al llarg del 2018.

Però el que també es podria fer immediatament és ampliar els aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda al centre de la ciutat (ara n’hi ha 33 ) i s’haurien d’ampliar amb 5 més.

Igualment, augmentar el nombre de places de càrrega i descàrrega.

Hi vam votar a favor, tot i que la moció no prospera pel vot en contra de l'equip de govern.

 

MOCIÓ DEL GRUP DE LA CUP PER A LA DETECCIÓ I ACTUACIÓ PREVENTIVA EN INFRAHABITATGES A OLOT.

 

Text de la moció

Recentment, a la nostra ciutat, s’han detectat situacions de risc que requereixen una actuació urgent per part de l’administració.  Demà farà  quinze dies que vam viure un cas que venia de un mes denunciant-lo i dos anys a la llista d’espera de l’Oficina d’Habitatge.

La nostra Moció ve condicionada per aquests fets, que es venen repetint i que els hi hem anat donant compte al ple, així com perquè es va identificar a la darrera Taula d’Habitatge convocada fa menys d’un mes, després d’un any i mig de no ser convocada, que no hi ha un protocol per a detectar problemes d’infrahabitatge i es reacciona quan el mal ja és fet, quan s’ha cremat una xemeneia o ha caigut un fals sostre. Se’ns va dir que porten temps pensant-hi però no han arribat a uns acords mínims per a tenir el protocol. Els vam dir que ens oferíem a ajudar-los a fer el protocol i van dir que els féssim arribar idees. Per això abans de proposar-los el que faríem, volem que s’aprovi per ple el compromís d’elaborar el protocol entre l’Ajuntament i els seus serveis tècnics especialitzats i implicats en el tema (Oficina d’Habitatge, Urbanisme, Via Pública, arquitecte municipal) i el Consorci d’Acció Social.

Malgrat ser una moció molt de mínims, l’equip de govern ens demana canviar el punt 1 i eliminar el 2 i el 3.

Nosaltres instàvem a que ho fessin entre l’Ajuntament i el CASG perquè són dos Organismes Independents. A més el CASG ve en part finançat per l’Ajuntament d’Olot però també per altres Ajuntaments, per tant és un ens a part, i cal que l’acord el subscriguin els dos.  Si cal presentarem també la Moció al Consell Comarcal.  Cal una coordinació entre l’Ofcina d’Habitatge i el CASG i vist que fins a la data no han fet aquesta feina, els instàvem a que ho fessin ara després de reconèixer que si, que ho tenien pendent.

En segon lloc perquè aquest protocol ha d’estar especialment supervisat pels tècnics del CASG que són qui reben les peticions i les denúncies d’infrahabitatge i coneixen els casos. El cicle és que des del CASG llavors se’ls avisa a l’Oficina d’Habitatge. Per tant hi han de ser. Creiem que per escrit han de desencallar aquest tema.

Ens han dit que traiem el punt 2 i 3, el primer parla d’una partida per a poder dedicar a fer les visites tècniques en cas que arribi un cas derivat pel CASG. Si no hi ha partides d’urgència (modificacions de crèdit que ja en saben fer i en fan) no es pot treballar. Han dit que la partida no la tenen. Aquí és on no ens posem d’acord: aquest Protocol el demanem fer a l’Ajuntament d’Olot i per tant si l’Oficina i la Regidoria d’Habitatge no té partida però té una necessitat, el Consistori traurà els diners d’on faci falta. Per tant ens sembla una excusa.

Finalment el punt 3 parlat de que els serveis tècnics acotin les mesures legals per a establir quines mesures podem emprendre quan hem detectat un infrahabitatge, és per tal de saber què podem fer legalment, per tant és un punt a posteriori.

Era una moció de mínims, el Protocol el poden redactar vostès i si ens demanen l’opinió els hi direm que hi posaríem, però el traç prim els hi deixàvem per vostès, perquè no diguin que condicionem les seves polítiques d’habitatge i només preteníem obtenir un compromís ferm entre l’Ajuntament i el CASG i obtenir uns diners, per tal de poder fer realitat aquest protocol.

Quan ens han dit de parlar-ho a la Taula d’Habitatge a on hi som tots, els hem dit que justament ho fem perquè a la Taula d’Habitatge es va detectar aquesta necessitat. Però la Moció no l’adrecem a la Taula sinó a tot el Consistori, no l’adrecem a vostè regidor d’Habitatge sinó a tot el seu equip de govern, socialistes inclosos. Ho fem en Ple perquè és on podem plantejar el debat polític, no pas un debat entre persones i/o regidories.  I si confiéssim en que es debatés a la Taula d’Habitatge seria de gran sorpresa aquest gir de 360 graus, quan en cap moment s’ha consultat a tots els que l’integren per exemple, temes tant rellevants com va ser l’adquisició dels Pisos de Sant Miquel i els criteris per accedir-hi.

Repetim, no volem marcar-los la seva agenda política, volem que responguin a una necessitat urgent. No confonguin les coses.

La moció va rebre el suport de la CUP, ERC i OeC i el vot en contra de l’equip de govern, PDECat i PSC, per tant va ser rebutjada. Una altra oportunitat perduda en temes d’habitatge per la sociovergència.


 

PROPOSANT ACCEPTAR LA RENÚNCIA PRESENTADA PER UN REGIDOR D’AQUESTA CORPORACIÓ.

 

L’últim punt del Ple feia referència a la renúncia del cap de llista d’ERC, Pere Gómez, a l’acta de regidor.

Bé, nosaltres hem coincidit dos anys dins l’ajuntament i hem tingut alguns moments bons i d’altres menys bons, en qualsevol cas, pensem que calia donar-li les gràcies per la feina feta durant aquests anys dins aquest ajuntament.

Com tothom sap, per la CUP és un exercici lògic el moviment de persones dins la institució, els canvis, que quanta més gent hi passi millor…

Li vam desitjar molta sort en els seus projectes presents i que no dubtés que ens trobarem aviat, votant si a les urnes.