CRÒNICA DEL PLE DEL 26 DE JULIOL

El dijous, 26 de juliol, es va celebrar el Ple Municipal de l’Ajuntament d’Olot. Aquí us resumim les qüestions més destacades.

El dijous, 26 de juliol, es va celebrar el Ple Municipal de l’Ajuntament d’Olot. Aquí us resumim les qüestions més destacades.

Presa de possessió de Lluís Riera

El company Lluís Riera va prendre possessió del seu càrrec de regidor a l’Ajuntament d’Olot, després de la renúncia de la Mireia Tresserras. Riera va prometre per imperatiu legal el càrrec i va prometre “per principis ideològics, que està sotmès únicament als veïns i veïnes d’Olot” i que “resto al disposició del poble de Catalunya per exercir l’autodeterminació dels Països Catalans i per proclamar juntament amb les institucions, els moviments socials i les entitats civils un estat català lliure, sobirà i independent”. A partir d’ara, el grup municipal de la CUP Olot estarà format per l’Anna Descals, com a portaveu, i els regidors Raül Massanella i Lluís Riera.

Sense efecte els acords de la Mesa de Negociació de l’Ajuntament

La Mesa de Negociació de l’Ajuntament d’Olot havia aprovat un seguit d’acords per millorar les condicions laborals dels treballadors municipals. Ara bé, l’aprovació del marc legal corresponent per part de l’estat espanyol ha provocat que aquests acords s’hagin de deixar de moment sense efecte. El que sí que es va aprovar és l’increment de les retribucions amb un 1’5% més un 0’25%, que permetrà recuperar una petita part del poder adquisitiu perdut durant els darrers anys, caracteritzat per les retallades salarials i la desaparició de drets socials i laborals també per als treballadors públics.

Modificació del Reglament del mercat del dilluns

El regidor Estanis Vayreda va ser l’encarregat de detallar els principals canvis en el reglament del mercat del dilluns, que es posaran en pràctica un cop acabada la reforma integral del Firal i només per al mercat de la fruita, la verdura i el planter. Aquesta proposta és inicial i estarà a exposició pública. Per a la CUP, aquestes millores surten del procés participatiu del Firal i que és bo que s’hagin tret els grans camions del centre del Firal. També vam demanar que s’organitzi millor la recollida de la fruita i la verdura que encara està en bon estat i no és per llençar, de manera que no s’hagi de remenar dins els contenidors de l’orgànic.

Aportació econòmica a la FES

A la quarta modificació de crèdit d’aquest any, s’ha fet una aportació de 68.200 € a la FES, 40.000 dels quals són causats per la cancel·lació d’una pòlissa de crèdit i 28.200 per part de la indemnització a l’ex-director de la FES, Jordi Calabuig. Per a la CUP, la situació de la FES és inquietant, perquè, si per una banda, l’equip de govern va decidir convertir-la en l’ens de formació empresarial per excel.lència de la comarca, abandonant aquella idea inicial de ser l’espai de formació global que havia estat, ara cal conèixer quin destí espera a la FES i si el volen fer compatible amb formar part de l’estructura de Dinàmig o si es plantegen la seva desaparició a mitjà termini.

Moció de la CUP per la creació d’un viver municipal de cooperatives i economia social i solidària

Aquesta moció presentada per la CUP, que va ser aprovada per unanimitat, vol destacar el valor que les cooperatives tenen com a model empresarial d’èxit, innovador, resilient i eficaç, vàlid per a tots els sectors d’activitat econòmica i generador de milions de llocs de treball. A partir d’aquesta definició, Olot disposa del consorci Dinàmig que ja té entre els seus objectius potenciar l’activitat econòmica i la generació d’oportunitats per a persones i empreses, i en un futur proper de l’espai de coworking ubicat a can Nyera per al qual caldrà convocar un concurs per atorgar la seva gestió. A partir d’aquí, la moció demana aprofitar aquestes estructures per fomentar el cooperativisme, a partir de fer recerca d’ajudes i subvencions, disposar d’espais per a poder-les desenvolupar, tenir un tècnic assessor expert que pugui donar suport i acompanyar el projecte i organitzar events que fomentin la pràctica de l’economia social i solidària.

Moció de la CUP per crear un registre d’habitatges d’ús turístic

La moció que la CUP ha presentat pretén posar sobre la taula la necessitat preventiva de crear un registre de pisos turístics a la nostra ciutat per evitar situacions com les que s’estan produint al nucli antic de Girona. Amb l’objectiu d’evitar que cada pis que es posa com a pis turístic es deixi de posar a lloguer, vam debatre amb el regidor de l’equip de govern sobre la necessitat o no d’aquest tipus de control local. El regidor va reconèixer que s’havien fet algunes gestions en un sol portal de lloguer de pisos turístics, detectant-se 21 pisos no legalitzats, a més del 59 registrats en el registre oficial. Als seus propietaris se’ls ha fet arribar una carta perquè regularitzin la seva situació. A partir d’aquí, vam defensar la necessitat d’aquest registre que, per altra banda, ja contempla l’actual normativa de la Generalitat, en la llei del turisme de l’any 2002, i a l’espera d’una nova regulació que haurà de fer el Govern. La moció va ser aprovada pels vots de tota l’oposició i l’abstenció de l’equip de govern.

Lluís Riera pren possessió com a regidor de la CUP Olot