Com ens organitzem

La CUP Olot s'organitza a través de Grups de Treball i de Comissions. Aquests, treballen de forma autònoma i coordinada a partir d'uns objectius decidits a l'assemblea general. D'aquesta manera, tothom pot participar en la mesura de les seves possibilitats. Els Grups de Treball són els que desenvolupen els continguts, mentre que les Comissions realitzen tasques més aviat tècniques.